• Email : info@pengcolour.com

  • Phone : 074-232629 , 074-356079

  • Fax : 074-356759

TOA

สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ทีโอเอ เซเว่น อิน วัน


คุณสมบัติ

เป็นสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ที่ทำจากอะครีลิค 100% ชนิดพิเศษ ฟิล์มสียืดหยุ่นได้ สามารถทนต่อความเป็นด่างจากปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือคอนกรีต จึงป้องกันสีทับหน้า มิให้สีเป็นรอยด่างได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูนใหม่ โดยเฉพาะปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบทั้งภายในและภายนอกอาคาร