• Email : info@pengcolour.com

  • Phone : 074-232629 , 074-356079

  • Fax : 074-356759

TOA

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา โฟร์ซีซันส์ F-1600


คุณสมบัติ

เป็นสีรองพื้นไม้ที่ผลิตจากแอลขีดเรซินผสมกับผงสีที่ช่วยเสริมความเรียบแก่พื้นผิวไม้ ป้องกันเชื้อรา แห้งตัวเร็ว ทาเรียบง่าย และปิดบังพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับพื้นผิวไม้ทั่วไป เช่น ประตู หน้าต่าง