• Email : info@pengcolour.com

  • Phone : 074-232629 , 074-356079

  • Fax : 074-356759

TOA

สีรองพื้นแดงกันสนิม ทีโอเอ G-1024


คุณสมบัติ

สีรองพื้นผสมออกไซด์ของเหล็ก มีสีน้ำตาลแดง แห้งเร็ว ให้ฟิล์มหนา และ การยึดเกาะดี เหมาะสำหรับทารองพื้นผิวเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ซี่กรงหน้าต่าง เครื่องจักร เป็นต้น ก่อนทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาทีโอเอ