• Email : info@pengcolour.com

  • Phone : 074-232629 , 074-356079

  • Fax : 074-356759

TOA

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา G-1600


คุณสมบัติ

เป็นสีรองพื้นสำหรับสีเคลือบเงา ทีโอเอ ให้ฟิล์มสีหนา ทาได้เรียบ แห้งเร็ว ให้การยึดเกาะและกลบพื้นผิวได้ดีมาก ช่วยป้องกันเชื้อราใต้ฟิล์มสี และประหยัดสีทับหน้า เหมาะสำหรับใช้เป็นสีรองพื้นไม้ เพื่อป้องกันเชื้อรา