• Email : info@pengcolour.com

  • Phone : 074-232629 , 074-356079

  • Fax : 074-356759

TOA

สีรองพื้นไม้อลูมิเนียม G-1601


คุณสมบัติ

เป็นสีรองพื้นผสมเกล็ดอลูมิเนียม ป้องกันการซึมออกของยางไม้ ที่จะทำให้สีทับหน้าเป็นรอยด่างหรือเปลี่ยนสี เหมาะสำหรับใช้ทารองพื้นบนพื้นผิวไม้ใหม่ หรือไม้ที่มียาง หรือในกรณีที่ต้องการเลือกใช้สีทับหน้าเฉดสีอ่อนๆ ให้ฟิล์มหนาและแห้งเร็ว