• Email : info@pengcolour.com

  • Phone : 074-232629 , 074-356079

  • Fax : 074-356759

TOA

TOA 215 Crystalcrete


น้ำยากันความชื้นจากใต้ดิน สำหรับคอนกรีต

คุณสมบัติ

- สามารถแทรกซึมลงบนพื้นผิวคอนกรีต โดยทำปฏิกิริยากับด่าวในคอนกรีตแล้วสร้างเป็นผนึกแก้วถาวร
- สามารถอุดรูพรุนต่าง ๆ ในเนื้อคอนกรีต
- สามารถทาสีทับได้โดยไม่เกิดปัญหาการหลุดล่อนจากความชื้น